Trung tâm y tế dự phòng Quận Gò vấp – Tp. Hồ Chí Minh thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế.

Trung tâm y tế dự phòng Quận Gò vấp – Tp. Hồ Chí Minh thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 11 tháng 11 năm 2010 đến trước 09 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm y tế dự phòng Quận Gò vấp – Tp. Hồ Chí Minh
– Tên gói thầu:  Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế
– Tên dự án:  Mua sắm trang thiết bị Y tế năm 2010
– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 11 tháng 11 năm 2010 đến trước 09 giờ, ngày 22 tháng 11 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính – Kế hoạch Trung tâm y tế dự phòng quận Gò Vấp số 131 Nguyễn Thái Sơn – Phường 7 – Quận Gò Vấp – Tp. HCM 
– Giá bán 1 bộ HSMT: 600.000 VNĐ (Sáu trăm ngàn đồng)
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính – Kế hoạch Trung tâm y tế dự phòng quận Gò Vấp số 131 Nguyễn Thái Sơn – Phường 7 – Quận Gò Vấp – Tp. HCM 
– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 22/11/2010
– Bảo đảm dự thầu:9.000.000 VNĐ ( Chín triệu đồng chẵn)
       HSDT sẽ được mở công khai vào 09giờ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 11 năm 2010, tại Trung tâm y tế dự phòng quận Gò Vấp số 131 Nguyễn Thái Sơn – Phường 7 – Quận Gò Vấp – Tp. HCM 
 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                             Gò vấp, ngày 08 tháng 11 năm 2010
                                                                                                        Đại diện bên mời thầu




                                                                                                        BS Nguyễn Trung Hòa