Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh, Nhà N06, khu nhà mở rộng, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội thông báo mời thầu gói thầu: Thiết kế và thi công hạng mục: Hầm dẫn nước công trình Nhà máy thủy điện Chiềng Ngàm Thượng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh, Nhà N06, khu nhà mở rộng, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội thông báo mời thầu gói thầu: Thiết kế và thi công hạng mục: Hầm dẫn nước công trình Nhà máy thủy điện Chiềng Ngàm Thượng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Thời gian bán HSMT từ 08h30, ngày 17 tháng 11 năm 2010 đến trước 14h00, ngày 07 tháng 12 năm 2010. HSDT sẽ được mở công khai vào 14h30(giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh.
– Tên gói thầu: Thiết kế và thi công hạng mục: Hầm dẫn nước công trình Nhà máy thủy điện Chiềng Ngàm Thượng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
– Tên dự án: Công trình nhà máy thủy điện Chiềng Ngàm Thượng.
– Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay thương mại.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu:  rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 08h30, ngày 17 tháng 11 năm 2010 đến trước 14h00, ngày 07 tháng 12 năm 2010.
– Địa điểm bán HSMT: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh.
               Địa chỉ: Nhà N06, khu nhà ở mở rộng, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.        
               Điện thoại: 0435543181  Fax: 0435543182  Email: binhminh@binhminh.vn
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VND
– Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh.
                                       Địa chỉ: Nhà N06, khu nhà mở rộng, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.

– Thời điểm đóng thầu: 14h00, ngày 07 tháng 12 năm 2010.
– Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng chẵn), bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.
– HSDT sẽ được mở công khai vào 14h30(giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 12 năm 2010, tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh, nhà N06, khu nhà ở mở rộng, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.
                 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                     
                                                                                Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010.
                                                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                              Phạm Quang Trung