Cục Thuế tỉnh Cao bằng thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp.

Cục Thuế tỉnh Cao bằng thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp. Thời gian phát hành HSMT : từ 22/11/2010 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 06/12/2010. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 06/12/2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Cao bằng
– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp
– Tên dự án: Cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế thị xã Cao Bằng tỉnh Cao Bằng
– Nguồn vốn: Nguồn vốn xây dựng cơ bản Tổng cục thuế cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn ngân sách Nhà Nước tập trung
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
– Thời gian phát hành HSMT : từ 22/11/2010 đến trước 09 giờ 00 phút  ngày 06/12/2010
– Địa điểm bán hồ sơ: Tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, địa chỉ Số 106 đường Hoàng Văn Thụ phường hợp giang thị xã Cao bằng.
– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000,VNĐ/bộ ( Một triệu đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, địa chỉ Số 106 đường Hoàng Văn Thụ phường hợp giang thị xã Cao bằng.
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 06/12/2010
– Đảm bảo dự thầu : 100.000.000, đồng ( Một trăm triệu đồng chẵn )
– Đồng tiền sử dụng: Đồng việt nam.
            HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10giờ 00 phút ngày 06/12/2010
tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, địa chỉ Số 106 đường Hoàng Văn Thụ phường hợp giang thị xã Cao bằng. Cục Thuế tỉnh Cao bằng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HĐT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


                       Cao bằng ngày 16 tháng 11 năm 2010                            
CỤC TRƯỞNG
                         
                           


                                                                                                        La Minh Báo