Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp oxygen 6 tháng đầu năm 2011

Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp oxygen 6 tháng đầu năm 2011. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2010 đến trước 10 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang.
– Tên gói thầu: Cung cấp oxygen 6 tháng đầu năm 2011.
– Tên dự án: Mua oxygen cho Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2011.
– Nguồn vốn: Nguồn viện phí của Bệnh viện năm 2011.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2010 đến trước 10 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính).
– Giá bán: 500.000 đồng.
– Địa điểm phát hành HSMT: Khoa dược – Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, ĐT: 073 3886610.
– Địa chỉ nhận HSDT: Khoa dược- Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang: Số 02 Hùng Vương, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
– Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2010 .
– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc: 10 giờ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 12 năm 2010 tại phòng giao ban Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang.
– Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                                        GIÁM ĐỐC
                                                                                                              BS- CKS. Hoàng Thọ Mẫn