Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu: mua 08 bộ máy vi tính 03 máy photocopy

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu: mua 08 bộ máy vi tính 03 máy photocopy. Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2010 đến trước 15 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2010 (trong giờ hành chính). Thời điểm đóng thầu: Vào hồi 15h ngày 15/12/2010

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
– Tên gói thầu: Mua 08 bộ máy vi tính và 03 máy Photocopy 
– Tên dự án: Mua sắm trang trang thiết bị cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh
– Nguồn vốn: Nguồn vốn cải cách tư pháp năm 2010  
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi  trong nước
– Thời gian bán HSMT: từ 08  giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2010 đến trước 15 giờ, ngày 15 tháng 12 năm 2010  (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đường Nguyễn Văn Cừ -TP Hạ Long –Quảng Ninh Số điện thoại 0333836713
– Giá bán 1 bộ HSMT: 300.000đ
– Địa chỉ nhận HSDT:  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đường Nguyễn Văn Cừ -TP Hạ Long –Quảng Ninh
– Thời điểm đóng thầu: Vào hồi 15h ngày 15/12/2010
– Bảo đảm dự thầu: 8.000.000đ  Số tiền bằng chữ : Tám triệu đồng
– HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 12 năm 2010 tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
 
                                                                                                  Hạ Long ngày  18  tháng 11 năm 2010
                                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                        Vũ Đức Thành