Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu số 1 hệ thống camera chuyên dùng, camera kỷ thuật số chuyên dụng, bộ VTR kỷ thuật số chuyên dụng

Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu số 1 hệ thống camera chuyên dùng, camera kỷ thuật số chuyên dụng, bộ VTR kỷ thuật số chuyên dụng. Thời gian bán HSMT: từ 7h30, ngày 18 tháng11 năm 2010 đến trước 16h30 giờ Ngày 20 tháng 11 năm 2010 ( trong giờ hành chánh )

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang
– Tên gói thầu: gói thầu số 1 hệ thống camera chuyên dùng, camera kỷ thuật số chuyên dụng, bộ VTR kỷ thuật số chuyên dụng
– Tên dự án: Mua sắm thiết bị hậu kỳ chương trình tiếng dân tộc của Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang                                                                                                      
– Nguồn vốn: ngân sách
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
 – Thời gian bán HSMT: từ 7h30  , ngày  18  tháng11 năm   2010 đến trước 16h30  giờ Ngày 20   tháng 11 năm 2010 ( trong giờ hành chánh )
– Giá bán 1 HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
– Địa điểm bán HSMT: Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang số 39 đường Đống Đa– PhườngVỉnh Lạc– TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.
– Địa điểm nhận HSDT: Đài Phát Thanh Truyền Hình Kiên Giang số 39 đường Đống Đa Phường Vỉnh Lạc TP Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang.
– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 16h30   ngày 28 tháng 11 năm 2010.
– Thời gian mở và xét thầu:  lúc 7h30 ngày 29 tháng 11 năm 2010
– Đảm bảo dự thầu: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đông)
Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.                                                                                                                                        
                                                                                Rạch giá, ngày 12 tháng 11 năm  2010    
                                                                                                    GIÁM ĐỐC