Toà án nhân dân Tỉnh Lạng Sơn thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị phương tiện làm việc: máy vi tính để bàn, máy Photocopy, giá để hồ sơ lưu trữ, xe máy.

Toà án nhân dân Tỉnh Lạng Sơn thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị phương tiện làm việc: máy vi tính để bàn, máy Photocopy, giá để hồ sơ lưu trữ, xe máy. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh từ 08 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2010 đến 14 giờ 00 ngày 16 tháng 12 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Toà án nhân dân Tỉnh Lạng Sơn
– Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị phương tiện làm việc: máy vi tính để bàn, máy Photocopy, giá để hồ sơ lưu trữ, xe máy.
– Tên dự án: Mua sắm thiết bị phương tiện làm việc
– Nguồn vốn: Trung Ương
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
– Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh từ 08 giờ 00 ngày 02 tháng 12 năm 2010 đến 14 giờ 00 ngày 16  tháng 12 năm 2010.
– Địa chỉ phát hành: Số 7, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Chi Lăng,Thành Phố Lạng Sơn.
 – Điện thoại : 025. 3814 281 ;      Fax: 025. 3811 233
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ, báo giá: chậm nhất là trước 14 giờ 00 ngày 16 tháng 12 năm 2010 tại phòng  Phó Văn phòng -Toà án nhân dân Tỉnh Lạng Sơn

                                                                                             Lạng Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2010
                                                                                                                      Chánh án

                                                                                                                 Hoàng Văn Quyến