BỆNH VIỆN TÂM THẦN số 192 Hàm Tử, P.1, Q. 5, TP.HCM tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm thuốc y tế năm 2011

BỆNH VIỆN TÂM THẦN số 192 Hàm Tử, P.1, Q. 5, TP.HCM tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm thuốc y tế năm 2011. Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự đấu thầu xin liên hệ Khoa Dược Bệnh Viện, điện thoại số (08)39234675 (số nội bộ 31). Phát hành HSMT trong giờ làm việc từ ngày 27/12/2010 đến trước thời điểm đóng thầu một giờ.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

BỆNH VIỆN TÂM THẦN số 192 Hàm Tử, P.1, Q. 5, TP.HCM  tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm thuốc y tế năm 2011.
Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự đấu thầu  xin liên hệ Khoa Dược Bệnh Viện, điện thoại số (08)39234675 (số nội bộ 31).
Phát hành  HSMT trong giờ làm việc từ ngày  27/12/2010 đến trước thời điểm đóng thầu một giờ.
Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 8 giờ ngày 18/01/2011
Thời điểm mở thầu: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 18/01/2011
 Lệ phí 01 bộ HSMT: 800.000 đồng, đóng  tiền và nhận HSMT tại Phòng Tài Chánh Kế Toán, điện thoại (08)39237530.
Yêu cầu hàng mẫu: 01 hộp đóng gói nhỏ nhất còn nguyên vẹn có đầy đủ thông tin về số lô, hạn sử dụng, số đăng ký, tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.
Yêu cầu HSDT: kèm theo 01 đĩa CD bảng giá dự thầu (theo mẫu trong HSMT), file Excel, font Unicode.

                                                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07   tháng 12 năm 2010
                                                                                                       GIÁM ĐỐC.