Cục thuế tỉnh Cao Bằng thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất đồ gỗ cho trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Cao Bằng

Cục thuế tỉnh Cao Bằng thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất đồ gỗ cho trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Cao Bằng. Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 26 tháng 12 năm 2010 đến ngày 11 tháng 01 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Cao Bằng
Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất đồ gỗ cho trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Cao Bằng.
Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Cao Bằng
Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách
Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 26 tháng 12 năm 2010 đến ngày 11 tháng 01 năm 2011 (trong giờ hành chính).
Địa điểm phát hành HSMT:  Cục thuế tỉnh Cao Bằng Số 106, Đường Hoàng Văn Thụ Phường Hợp giang, Thị Xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
Địa chỉ nhận HSDT: Cục thuế tỉnh Cao BằngBằng Số 106, Đường Hoàng Văn Thụ Phường Hợp giang,  Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng   
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 ngày 11 tháng 01 năm 2011
Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng ( Một trăm triệu đồng chẵn)
                HSDT sẽ được mở công khai vào 9h30 giờ, ngày 11 tháng 01 năm 2011, tại Cục thuế tỉnh Cao Bằng – Số 106, Đường Hoàng Văn Thụ Phường Hợp giang, Thị Xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.Cục thuế tỉnh Cao Bằng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
               Cục thuế tỉnh Cao Bằng trân trọng đề nghị Báo đấu thầu – Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính đằng thông báo mời thầu cho gói thầu trên ./.


                                                                                      Cao Bằng, ngày 20 tháng 12  năm 2010
                                                                                                          CỤC TRƯỞNG                                                                                                                La minh Báo