Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp tôn hỗ trợ dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp tôn hỗ trợ dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Thời gian bán HSMT: Từ 15 giờ 00’ ngày 24 tháng 12 năm 2010 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2010. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 15 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2010 tại địa chỉ trên. Các nhà thầu có thể gửi hồ sơ CHCT bằng cách gửi trực tiếp, hoặc gửi qua đường bưu điện.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    – Tên bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
    – Tên gói thầu: Cung cấp tôn hỗ trợ dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
    – Tên dự án: Hỗ trợ dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 
    – Nguồn vốn: Nguồn vốn Chương trình 135 năm 2010 tỉnh cấp theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 14/7/2010.
    – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
    – Thời gian bán HSMT: Từ 15 giờ 00’ ngày 24 tháng 12 năm 2010 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2010.
    – Địa điểm bán HSMT:  Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
    – Giá bán HSMT: 300.000 đồng.
    – Địa điểm nhận HSDT: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (45 Trần Hưng Đạo – Thị trấn Phú Túc – huyện Krông Pa – tỉnh Gia Lai). Điện thoại: 0593853102 – Fax: 0593553302.
    – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 15 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2010 tại địa chỉ trên. Các nhà thầu có thể gửi hồ sơ CHCT bằng cách gửi trực tiếp, hoặc gửi qua đường bưu điện.
    HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ 30 giờ (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 12 năm 2010, tại Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
    Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
                                                                                                                                          PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT
                                                                                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                                                      Đinh Xuân Duyên