Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thông báo mời thầu Gói thầu số 01: Xây lắp nhà lao, nhà hướng nghiệp

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thông báo mời thầu Gói thầu số 01: Xây lắp nhà lao, nhà hướng nghiệp. Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2011 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu    : Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
– Tên gói thầu    : Gói thầu số 01: Xây lắp nhà lao, nhà hướng nghiệp
– Tên dự án    : Tôn tạo phục dựng di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
– Nguồn vốn    : Ngân sách Nhà nước
– Hình thức đấu thầu    : Rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT    : Từ 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 02 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT    : Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kỹ thuật Đại Lộc, 28 Trương Công Định, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
– Giá bán 1 bộ HSMT    : 1.000.000 đồng.
– Địa chỉ nhận HSDT    : Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, 28 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
– Thời điểm đóng thầu    : 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2011.
– Bảo đảm dự thầu    : 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).
                     HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 02 năm 2011, tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.
                    Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                        Đà Lạt, ngày 12 tháng 01 năm 2011
                                                                                                            Giám đốc