Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu Cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu hao cho Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu năm 2011

Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu Cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu hao cho Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu năm 2011. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 22 tháng 02 năm 2011 đến ngày 28 tháng 02 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
– Tên Bên mời thầu: Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu
– Tên gói thầu: Cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu hao cho Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu năm 2011.
– Tên dự án: Dự án Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Dân số-kế hoạch hóa gia đình năm 2011
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 22 tháng 02 năm 2011 đến ngày 28 tháng 02 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu.
Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0231 3791 789 – Fax: 0231 3876 422
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8giờ 00, ngày 28 tháng 02 năm 2011 tại Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu. Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

     Lai Châu, ngày 14 tháng 02 năm 2011
CHI CỤC TRƯỞNGGiáp Thị Chỉ