Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai số 8, Phố Chu Văn An, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu Đầu tư xe ô tô ca chở người loại từ 45÷52 chỗ ngồi.

Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai số 8, Phố Chu Văn An, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu Đầu tư xe ô tô ca chở người loại từ 45÷52 chỗ ngồi. Thời gian phát hành HSMT chào hàng: từ 8 giờ 00 phút ngày 04 tháng 03 năm 2011 đến trước 16 giờ 00’ phút ngày 09 tháng 03 năm 2011 trong giờ hành chính.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai.
– Tên gói thầu: Đầu tư  xe ô tô ca chở người loại từ 45÷52 chỗ ngồi.                                                              
– Tên dự án: Duy trì mở rộng sản xuất năm 2011.
– Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn khác.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.
– Điều kiện tham gia dự cung cấp xe ô tô chở người loại 45- 52 chỗ ngồi lắp ráp trong nước, động cơ Hàn Quốc sản xuất năm 2010-2011. mới 100%.
– Thời gian phát hành HSMT chào hàng: từ  8 giờ 00 phút ngày 04 tháng 03 năm 2011 đến trước 16 giờ 00’ phút ngày 09 tháng 03 năm 2011 trong giờ hành chính.
– Địa chỉ phát hành: Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai
+ Địa chỉ: Số 8 – Phố Chu Văn An – P. Hồng Hải – TP. Hạ Long- Quảng Ninh
+ Điện thoại/Fax/E-mail: (84) 033.627.6518   Fax: (84) 033.3518.940
– Giá bán 01 ( một) bộ HSMT là: 1.000.000 VNĐ ( bằng chữ: Một triệu đồng chẵn) theo địa chỉ: Phòng kế toán- thống kê Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai.
– Thời điểm đóng thầu: Chậm nhất trước 16h00’ ( Giờ Việt Nam) ngày 09/03/2011.
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 8h00’( Giờ Việt Nam) ngày 10 tháng 03 năm 2011. Tại văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai.
– Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai, kính mời đại diện các nhà thầu tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
 
Hạ long, ngày  22  tháng  02   năm 2011
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Vũ Văn Chuyên