Tân Cảng mời thầu 02 gói thầu máy biến áp khô 12 bộ tang quấn cáp điện nguồn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng, Cảng Cát lái – Nguyễn Thị Định – P.Cát lái – Quận 2 – Tp. HCM thông báo mời thầu 02 gói thầu Gói số 1: Mua 02 máy biến áp khô 1.000 KVA cho cẩu KE và Gói số 2: Mua 12 bộ tang quấn cáp điện nguồn cho cẩu KE và cẩu RTG Kalmar 6+1. Thời gian bán hồ sơ đấu thầu: từ ngày 15/3/2011. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 31/3/2011

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1.Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân cảng
2.Tên gói thầu:
a.Gói số 1: Mua 02 máy biến áp khô 1.000 KVA cho cẩu KE
b.Gói số 2: Mua 12 bộ tang quấn cáp điện nguồn cho cẩu KE và cẩu RTG Kalmar 6+1

3.Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp
4.Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
5.Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ
6.Thời gian bán hồ sơ đấu thầu: từ ngày 15/3/2011
7.Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: t ại Phòng tài chính – Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân cảng – Cảng Cát lái – Nguyễn Thị Định – P.Cát lái – Quận 2 – Tp. HCM.             ĐT: 84.8. 37422234        Fax: 84.8.37422707
8.Giá bán một bộ HSMT: 500.000 VN Đ ( Năm trăm ngàn đồng chẵn )
9.Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kỹ thuật -Vật tư, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật
Tân cảng – Cảng Cát lái – Nguyễn Thị Định – P.Cát lái – Quận 2 – Tp. HCM.
10.Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 31/3/2011
11.Đảm bảo dự thầu:
Gói số 1: Trị giá 20.000.000 VNĐ ( Hai mươi triệu đồng )
Gói số 2: Trị giá 120.000.000 VNĐ ( Một trăm hai mươi triệu đồng )
Hình thức bảo đảm: bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.
HSDT sẽ được  mở công khai vào 9h30 ( giờ Việt Nam ), ngày 31 tháng 3 năm 2011
tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân cảng.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân cảng kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

        GIÁM ĐỐC

                                   

          Nguyễn Thanh Trúc