Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi thông báo mời thầu Gói thầu số 08: Thi công xây lắp các hạng mục của công trình: Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh đoạn Km0 + 0,00 đến Km1 + 500 và hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng toàn tuyến. Thời gian bán HSMT từ 07 giờ 00, ngày 27 tháng 3 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 11 tháng 4 năm 2011 (trong giờ hành chính).

Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi thông báo mời thầu Gói thầu số 08: Thi công xây lắp các hạng mục của công trình: Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh đoạn Km0 + 0,00 đến Km1 + 500 và hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng toàn tuyến.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.
5.Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây lắp các hạng mục của công trình: Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh đoạn Km0 + 0,00 đến Km1 + 500 và hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng toàn tuyến.
6.Tên dự án: Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài)
Nguồn vốn: Ngân sách cấp.
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong cả nước
Thời gian bán HSMT từ  07 giờ 00, ngày 27 tháng 3 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 11 tháng 4 năm 2011 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, số 342 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, số 342 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 11 tháng 4 năm 2011.
Bảo đảm dự thầu: 590.000.000 đồng

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 11 tháng 4 năm 2011, tại Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, số 342 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                 Võ Thành Trung