Công ty cổ phần năng lượng Tân Việt Đức Phường Nghĩa Tân – Thị xã Gia Nghĩa – Tỉnh Đăk Nông thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 25 tháng 03 năm 2011 đến trước 14 giờ 00, ngày 10 tháng 04 năm 2011 ( trong giờ hành chính )

Công ty cổ phần năng lượng Tân Việt Đức Phường Nghĩa Tân – Thị xã Gia Nghĩa – Tỉnh Đăk Nông thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công. Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 25 tháng 03 năm 2011 đến trước 14 giờ 00, ngày 10 tháng 04 năm 2011 ( trong giờ hành chính )

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần năng lượng Tân Việt Đức
Tên gói thầu: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công 
Tên dự án: Nhà máy Thủy điện Đăk BuSo1.
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay Ngân hàng.
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 25 tháng 03 năm 2011 đến trước 14 giờ 00, ngày 10 tháng 04 năm 2011 ( trong giờ hành chính ).
Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án –  Quốc lộ 14 – Tổ dân phố 2 – Phường Nghĩa Tân – Thị xã Gia Nghĩa – Tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0501.3542233.
Fax           : 0501.3542255.
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án –  Quốc lộ 14 – Tổ dân phố 2 – Phường Nghĩa Tân – Thị xã Gia Nghĩa – Tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0501.3542233.
Fax           : 0501.3542255.
–      Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00  ngày 10 tháng 04 năm 2011.
HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00, ngày 10 tháng 04 năm 2010, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tân Việt Đức – Quốc lộ 14 – Tổ dân phố 2 – Phường Nghĩa Tân – Thị xã Gia Nghĩa – Tỉnh Đăk Nông
Công ty cổ phần Năng lượng Tân Việt Đức kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                              CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG TÂN VIỆT ĐỨC
                                                                                             GIÁM ĐỐC