Đấu thầu mua thuốc tân dược, mua hoá chất và vật tư y tế năm 2011 cho Bệnh viện ĐKII Sơn La

Bệnh viện ĐKII Sơn La thông báo mời thầu 02 gói thầu: Gói thầu số:1 Mua thuốc tân dược, chế phẩm y học cổ truyền và các vị thuốc y học cổ truyền năm 2011 Gói thầu số: 2 Mua hoá chất và vật tư y tế năm 2011. Thời gian bán HSMT từ 8giờ, ngày 02 tháng 4 năm 2011 đến trước 14 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2011 (Trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Tên bên mời thầu: Bệnh viện ĐKII Sơn La.
– Tên gói thầu: Gói thầu số:1 Mua thuốc tân dược, chế phẩm y học cổ truyền và các vị thuốc y học cổ truyền năm 2011
Gói thầu số: 2 Mua hoá chất và vật tư y tế năm 2011

– Tên dự án:…………………………………………………………..
– Nguồn vốn: Ngân sách  Nhà nước , bảo hiểm y tế và các khoản thu viện phí theo quy định hiện hành.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 8giờ, ngày 02 tháng 4 năm 2011 đến trước 14 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2011 (Trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế toán Tài chính Bệnh viện ĐKII Sơn La.
+ Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Phù Yên – huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La..
+ Điện thoại: 022.3864.431
+ Fax: 022.3864.282.
+ Email: benhvien_pysl@yahoo.com.vn
– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng).
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính Bệnh viện ĐKII Sơn La.
– Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 18 tháng 4 năm 2011.
HSDT sẽ được mở công khai vào 14h30phút (giờ Việt Nam), ngày 18/4/2011, tại Hội trường Bệnh viện ĐKII Sơn La.
Bệnh viện ĐKII Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Phù Yên, ngày 22 tháng 3 năm 2011
Đại diện hợp pháp của cơ quan/ đơn vị đăng ký