Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai thông báo mời thầu gói thầu: Đầu tư xe tải khung động chuyên dùng trọng tải 38 – 40 tấn, sản xuất năm 2010, mới 100%.

Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai thông báo mời thầu gói thầu: Đầu tư xe tải khung động chuyên dùng trọng tải 38 – 40 tấn, sản xuất năm 2010, mới 100%. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút ngày 13 tháng 04 năm 2011 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2011 trong giờ hành chính.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai.
– Tên gói thầu: Đầu tư xe tải khung động chuyên dùng trọng tải 38 – 40  tấn, sản xuất năm 2010, mới 100%.                                                              
– Tên dự án: Duy trì mở rộng sản xuất năm 2011.
– Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay thuơng mại.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.
– Nhà thầu quan tâm tham khảo tại địa chỉ: Phòng kỹ thuật đầu tư
 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai
                 + Địa chỉ: Số 8 – Phố Chu Văn An – P. Hồng Hải – TP. Hạ Long- Quảng Ninh
                 + Điện thoại/Fax/E-mail: (84) 033.627.6518   Fax: (84) 033.3518.940
– Thời gian phát hành HSMT: từ  8 giờ 00 phút ngày  13   tháng 04  năm 2011 đến trước   8   giờ 00 phút ngày   29    tháng  04   năm 2011 trong giờ hành chính.
– Giá bán 01 ( một) bộ HSMT là: 1.000.000 VNĐ ( bằng chữ: Một triệu đồng chẵn) theo địa chỉ: Phòng kế toán- thống kê – Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai.
– Thời điểm đóng thầu: Chậm nhất trước 8 h00’ ( Giờ Việt Nam) ngày 29/04/2011.
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 8 h30’( Giờ Việt Nam) ngày 29 tháng 04 năm 2011. Tại văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai.
– Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại than Hòn Gai, kính mời đại diện các nhà thầu tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
 
Hạ long, ngày   01     tháng 04   năm 2011
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Vũ Văn Chuyên