Bệnh viện Phong và Da liễu Sơn La thông báo mời thầu gói thầu Mua thuốc tân dược và chế phẩm y học cổ truyền 2011. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ 00 ngày 17 tháng 4 năm 2011 đến trước 13h30 ngày 02 tháng 5 năm 2011.

Bệnh viện Phong và Da liễu Sơn La thông báo mời thầu gói thầu Mua thuốc tân dược và chế phẩm y học cổ truyền 2011. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ 00 ngày 17 tháng 4 năm 2011 đến trước 13h30 ngày 02 tháng 5 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Phong và Da liễu Sơn La
– Địa chỉ: Tổ 3 phường Chiềng Lề – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La
– Điện thoại/Fax: 022.3852.522. E-mail: phamthiphuongktdl@gmail.com.vn
– Tên gói thầu: Mua thuốc tân dược và chế phẩm y học cổ truyền  2011
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, bảo hiểm y tế và các khoản thu viện phí theo quy định hiện hành
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước ( không sơ tuyển )
– Thời gian phát hành  Hồ sơ mời thầu : Từ 8 giờ 00 ngày 17 tháng 4 năm 2011 đến trước 13h30 ngày 02 tháng 5 năm 2011.
– Địa điểm phát hành và tiếp nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ, Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 022.3852.522. Fax: 022.3852.522
– Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000đ (Một  triệu đồng chẵn)
– Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 13h30 ngày 02 tháng 5 năm 2011.


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Quốc Lâm