Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (PVFCHCM) thông báo mời thầu 02 gói thầu: Gói 1:“Cung cấp, lắp đặt, trang trí nội thất cho trụ sở PVFC Thành phố Hồ Chí Minh”; Gói 2: “Cung cấp, lắp đặt hạ tầng và thiết bị CNTT cho trụ sở PVFC Thành phố Hồ Chí Minh”

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (PVFCHCM) thông báo mời thầu 02 gói thầu: Gói 1:“Cung cấp, lắp đặt, trang trí nội thất cho trụ sở PVFC Thành phố Hồ Chí Minh”; Gói 2: “Cung cấp, lắp đặt hạ tầng và thiết bị CNTT cho trụ sở PVFC Thành phố Hồ Chí Minh”. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ lúc 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 5 năm 2011 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (PVFCHCM)
– Tên gói thầu:
+ Gói 1:“Cung cấp, lắp đặt, trang trí nội thất cho trụ sở PVFC Thành phố Hồ Chí Minh”
+ Gói 2: “Cung cấp, lắp đặt hạ tầng và thiết bị CNTT cho trụ sở PVFC Thành phố Hồ Chí Minh”

– Nguồn vốn: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ lúc 9 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm     2011 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 5 năm  2011 (trong giờ hành chính)
– Địa điểm bán và nhận HSMT: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (lầu 4),  208 Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM
+ Điện thoại: 08 – 3925 4384                      Fax: 08 – 3925 5428
– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đ/bộ/gói
– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 5 năm 2011.
– Đảm bảo dự thầu:
+ Gói 1:“Cung cấp, lắp đặt, trang trí nội thất cho trụ sở PVFC Thành phố Hồ Chí Minh”
Số tiền (bằng số): 314.681.026 đồng
Số tiền (bằng chữ): Ba trăm mười bốn triệu, sáu trăm tám mươi mốt nghìn, không trăm hai mươi sáu đồng
+ Gói 2: “Cung cấp, lắp đặt hạ tầng và thiết bị CNTT cho trụ sở PVFC Thành phố Hồ Chí Minh”
Số tiền (bằng số): 264.660.495 đồng
Số tiền (bằng chữ): Hai trăm sáu mươi tư triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn, bốn trăm chín mươi lăm đồng
+ Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng
  + Hình thức bảo đảm dự thầu: ký quỹ bằng tiền mặt tại PVFCHCM hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng được PVFCHCM chấp thuận và phải gửi đến PVFCHCM trước 9 giờ 00 phút, ngày  04  tháng 5 năm 2011, theo địa chỉ:
Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam  – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 208 Nguyễn Trãi, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM.
ĐT: 08.39254384  Fax: 08.39255428
– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút  ngày 04 tháng 5 năm 2011, tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (lầu 4) – số 208 Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM
Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.                               
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Thị Huyền