Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu: Mua thuốc tân dược và chế phẩm y học cổ truyền năm 2011.

Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu: Mua thuốc tân dược và chế phẩm y học cổ truyền năm 2011. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ ngày 18/4/2011 đến trước 14 giờ ngày 03/5/2011 (trong giờ hành chính, theo giờ Việt Nam).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

-Tên bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã.
-Tên gói thầu: Mua thuốc tân dược và chế phẩm y học cổ truyền năm 2011.
-Tên dự án:
– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, bảo hiểm y tế và các khoản thu viện phí theo quy định hiện hành.
– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ  ngày 18/4/2011 đến trước 14 giờ  ngày 03/5/2011 (trong giờ hành chính, theo giờ Việt Nam).
– Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (Bản Quyết Thắng, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).
+ Điện thoại: 022.3837.605 – 022.3837.710; FAX: 022.3836.175.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ, Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 0 phút ngày 03/5/2011 (theo giờ Việt Nam).
– Bảo đảm dự thầu: 140.000.000 đồng.
                      (Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).
    + Hình thức bảo đảm: Tiền mặt, séc, bảo lãnh của ngân hàng.
    HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam), ngày 03 tháng 5  năm 2011, tại Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
   
Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
 
                                                                           Sông Mã, ngày 05 tháng 4 năm 2011

                                                                                Đại diện hợp pháp của cơ quan
.                                                                                             GIÁM ĐỐC