Ban quản lý dự án xây dựng Y tế Bắc Giang thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp khối nhà chính

Ban quản lý dự án xây dựng Y tế Bắc Giang thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp khối nhà chính. Thời gian bán HSMT: Từ 07h 00 phút ngày 25/4/2011 đến trước 09h ngày 16/5/2011 (trong giờ hành chính)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án xây dựng Y tế Bắc Giang
Tên gói thầu:  Xây lắp khối nhà chính
Tên dự án: Dự án ĐTXD công trình Bệnh viện đa khoa 800 giường tỉnh Bắc Giang.
Nguồn vốn: Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp. 
Hình thức đầu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: Từ 07h 00 phút ngày 25/4/2011 đến trước 09h ngày 16/5/2011 (trong giờ hành chính)
Địa điềm bán HSMT: Ban quản lý dự án xây dựng y tế Bắc Giang – tầng 4 Văn phòng Sở y tế Bắc Giang đường Hùng Vương thành phố Bắc Giang. Điện thoại: (0240) 3856 285    Fax: (0240) 3856 285
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
Địa chỉ nhận HSMT: Ban quản lý dự án xây dựng y tế Bắc Giang – tầng 4 Văn phòng Sở y tế Bắc Giang đường Hùng Vương thành phố Bắc Giang. Điện thoại: (0240) 3856 285    Fax: (0240) 3856 285
Thời điểm đóng thầu:   09h ngày 16/5/2011.
Bảo đảm dự thầu: 6.000.000.000 đồng (Sáy tỷ đồng chẵn)
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 16/5/2011, tại Hội trường tầng 5 Văn phòng Sở y tế Bắc Giang đường Hùng Vương thành phố Bắc Giang.
Ban quản lý dự án xây dựng y tế Bắc Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                             Bắc Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2011
                            GIÁM ĐỐC                             Đàm Thị Kim Thoa