Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu: Xây lắp nhà lao, nhà hướng nghiệp (gói 01)

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu: Xây lắp nhà lao, nhà hướng nghiệp (gói 01). Thời gian tiếp tục bán HSMT: từ 8 giờ 00 ngày 12/04/ 2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 06/05/2011 (trong giờ hành chính).

Thông báo
Tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã mời thầu  với nội dung :
Gói thầu: Xây lắp nhà lao, nhà hướng nghiệp (gói 01)
Thuộc dự án: Tôn tạo phục dựng di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Nguồn vốn    : Ngân sách Nhà nước
Hình thức đấu thầu    : Rộng rãi trong nước.
Bên mời thấu: Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.
Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 24/02/2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 11/03/2011 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật Đại Lộc, 28 Trương Công Định, phường 1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Điện thoại: 0633.822.141
 Giá bán 1 bộ HSMT       : 1.000.000 đồng.
Thông tin đăng tải trên Báo số 31 (ngày 14/02/2011), số 32 (ngày 15/02/2011), số 33 (ngày 16/02/2011).
Nay xin gia hạn:
Thời gian tiếp tục bán HSMT:  từ 8 giờ 00 ngày 12/04/ 2011 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 06/05/2011 (trong giờ hành chính).
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 06 tháng 05 năm 2011
Địa điểm bán HSMT: Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
          28 Trần Phú thành phố Đà Lạt,  tỉnh Lâm Đồng, Điện thoại: 0633.822.141
(các thông tin khác vẫn giữ nguyên không thay đổi)

    Đà Lạt, ngày 06 tháng 04 năm 2011
    Giám đốc