Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP. Hồ Chí Minh thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm hóa chất và vật tư tiêu hao năm 2011”.

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP. Hồ Chí Minh thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm hóa chất và vật tư tiêu hao năm 2011”. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: từ 8g00 ngày 18/4/2011 (thứ hai) đến trước 16g00 ngày 29/4/2011 (thứ sáu) – trong giờ hành chính.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN
– Tên gói thầu: “Mua sắm hóa chất và vật tư tiêu hao năm 2011”.
– Nguồn vốn: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP. HCM.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: từ 8g00 ngày 18/4/2011 (thứ hai) đến trước 16g00 ngày 29/4/2011 (thứ sáu) – trong giờ hành chính.
– Địa điểm  phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh:
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 957 đường 3/2, phường 7, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 9559756 – 9559758 – Fax : 9559754
– Địa chỉ nhận Hồ sơ chào hàng từ các nhà thầu: Phòng Tổ chức – hành chính, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP. HCM.
– Thời hạn nhận hồ sơ chào hàng: từ sau ngày phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng đến trước 16g00 ngày 29/4/2011 (thứ sáu).

                                                                                                  GIÁM ĐỐC