Công ty Cổ phần Việt Quốc, Địa chỉ: Số 330/14A Phan Văn trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. HCM thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp 5: San nền, đường giao thông và thoát nước toàn khu (kể cả thoát nước chờ sẵn).

Công ty Cổ phần Việt Quốc, Địa chỉ: Số 330/14A Phan Văn trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. HCM thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp 5: San nền, đường giao thông và thoát nước toàn khu (kể cả thoát nước chờ sẵn). Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 16 tháng 05 năm 2011 đến trước 14 giờ, ngày 31 tháng 05 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty Cổ phần Việt Quốc
– Địa chỉ: Số 330/14A Phan Văn trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. HCM
– Điện thoại/Fax: Điện thoại: (08) 6 289 6047;    Fax: (+84 8) 6 289 6071
2. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư  Bắc Xuân An, Phường Xuân An, TP. Phan Thiết.
3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):
– Dự án quan trọng quốc gia:         – Dự án thuộc nhóm A:         
– Dự án thuộc nhóm B:     X        – Dự án thuộc nhóm C:        
– Dự án liên doanh:                – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:    
                        – Dự án, dự toán khác:        
4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất Bình Thuận
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp 5:  San nền, đường giao thông và thoát nước toàn khu (kể cả thoát nước chờ sẵn).   
6. Giá gói thầu: 88.072.000.000 đồng
   
B. Nội dung thông báo mời thầu:
THÔNG BÁO MỜI THẦU
– Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Việt Quốc
– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp 5:  San nền, đường giao thông và thoát nước toàn khu (kể cả thoát nước chờ sẵn).
– Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Xuân An
– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Bình Thuận
– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ  08  giờ, ngày 16 tháng 05 năm  2011  đến trước 14 giờ, ngày 31 tháng 05  năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Quốc số 160 đường 19/4, Phường Xuân An, TP. Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.                      
 Đt: (062) 6529779          Fax: (062) 6252052   
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng
– Địa chỉ nhận HSDT: Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Quốc số 160 đường 19/4, Phường Xuân An, TP. Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.
– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 31 tháng 05  năm 2011
– Bảo đảm dự thầu: 2.000.000.0000 đồng (Hai tỷ đồng).
HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 31 tháng 05 năm 2011, tại Chi nhánh Công ty cổ phần Việt Quốc số 160 đường 19/4, Phường Xuân An, TP. Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.
Công ty Cổ phần Việt Quốc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

TP.HCM, ngày   26  tháng  4    năm 2011
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Linh