Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hải thông báo mời thầu 02 gói thấu gói thầu số 01: Cung ứng thuốc thường năm 2011 và gói thầu số 02: Cung ứng thuốc nghiện, hướng tâm thần năm 2011 thuộc dự án: Cung ứng thuốc điều trị bệnh năm 2011, sử dụng nguồn vốn thu viện phí và quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 2011.

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hải thông báo mời thầu 02 gói thấu gói thầu số 01: Cung ứng thuốc thường năm 2011 và gói thầu số 02: Cung ứng thuốc nghiện, hướng tâm thần năm 2011 thuộc dự án: Cung ứng thuốc điều trị bệnh năm 2011, sử dụng nguồn vốn thu viện phí và quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hải có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo luật đấu thầu đối với gói thầu số 01: Cung ứng thuốc thường năm 2011 và gói thầu số 02: Cung ứng thuốc nghiện, hướng tâm thần năm 2011 thuộc dự án: Cung ứng thuốc điều trị bệnh năm 2011, sử dụng nguồn vốn thu viện phí và quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 2011.
– Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hải kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham gia đấu thầu .
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ , ngày 16 tháng 05 năm 2011 đến trước 14 giờ, ngày 31 tháng  5 năm 2011 ( trong giờ hành chính )
– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu :
+ Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hải
+ Địa chỉ : Ấp 4- Thị Trấn Gành Hào – Huyện Đông Hải – Tỉnh Bạc Liêu
+ Điện thoại : 07813 844 506 ; Fax : 07813 844 818
– Chi phí mua hồ sơ mời thầu :
+ Gói số 01 : 1.000.000 đồng / bộ
+ Gói số 02 :    500.000 đồng / bộ
– Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu : Phòng Tài Chính – Kế Toán Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hải.
– Thời điểm đóng thầu : 14 giờ, ngày 31 tháng 5 năm 2011
– Hồ sơ dự thầu phải được nộp kèm theo một bảo đảm dự thầu bằng 3% tổng trị giá dự thầu ( bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng )
– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút ( giờ Việt Nam ), ngày 31 tháng 5 năm 2011, tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đông Hải.
Bệnh Viện Đa Khoa huyện Đông Hải kính mời đại diện các nhà thầu mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu đến dự lể mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
 GIÁM ĐỐCBS. Nguyễn Hoàng Huân