Trường HSQ xe tăng 1 – Binh chủng Tăng thiết giáp thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu 16: Khán đài, đường duyệt đội ngũ. Đường trục chính trung tâm.

Trường HSQ xe tăng 1 – Binh chủng Tăng thiết giáp thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu 16: Khán đài, đường duyệt đội ngũ. Đường trục chính trung tâm. Thời gian bán HSMT: Từ 07giờ30, ngày 10 tháng 05 năm 2011 đến trước 07giờ30 ngày 20 tháng 05 năm 2011 ( Trong giờ hành chính )

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Trường HSQ xe tăng 1 – Binh chủng Tăng thiết giáp.
Tên gói thầu: Gói thầu 16: Khán đài, đường duyệt đội ngũ. Đường trục chính trung tâm.
Tên dự án: Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường HSQ xe tăng 1 – Binh chủng Tăng thiết giáp.
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước năm 2011
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: Từ 07giờ30, ngày 10 tháng 05 năm 2011 đến trước 07giờ30 ngày 20 tháng 05 năm 2011 ( Trong giờ hành chính )
Địa điểm bán HSMT: Tại ban Doanh trại, Trường HSQ xe tăng 1( Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai ).
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn )
Địa chỉ nhận HSDT: Tại ban Doanh trại, Trường HSQ xe tăng 1( Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai ).
Thời điểm đóng thầu: 07giờ30, ngày 20 tháng 05 năm 2011
Bảo đảm dự thầu: 38.000.000 đ (Ba tám triệu đồng ) bằng tiền mặt, thư bảo đảm của Ngân hàng.
HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 07giờ30, ngày 20 tháng 05 năm 2011 tại Trường HSQ xe tăng 1, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.
Kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian địa điểm nêu trên.

                                              Đồng Nai, ngày 09 tháng 05 năm 2011
                                                    TRƯỜNG HSQ XE TĂNG 1
                                                            HIỆU TRƯỞNG