Công Ty TNHH MTV Viễn Thông FPT Tân Thuận, 37-39A đường số 19 khu chế xuất Tân Thuận, TP HCM thông báo mời thầu “Gói thầu số 02: Cọc thử và cọc đại trà”

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông FPT Tân Thuận, 37-39A đường số 19 khu chế xuất Tân Thuận, TP HCM thông báo mời thầu “Gói thầu số 02: Cọc thử và cọc đại trà”. Thời hạn nhận bản gốc hồ sơ chào giá cạnh tranh từ các nhà thầu: trước 17:00 ngày 24 tháng 05 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời Quý Nhà thầu quan tâm tham dự gói thầu của Công Ty TNHH MTV Viễn Thông FPT Tân Thuận như sau:
Bên mời thầu: Công Ty TNHH MTV Viễn Thông FPT Tân Thuận
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Viễn Thông FPT Tân Thuận
Dự án:  Tòa nhà FPT Tân Thuận
Tên gói thầu: “Gói thầu số 02: Cọc thử và cọc đại trà”
Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển kinh doanh của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh; Trong nước
Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng: Trọn gói
Thời hạn nhận bản gốc hồ sơ chào giá cạnh tranh từ các nhà thầu: trước 17:00 ngày 24 tháng 05 năm 2011
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu và tiếp nhận hồ sơ chào giá cạnh tranh:
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông FPT Tân Thuận
Địa chỉ: 37-39A đường số 19 khu chế xuất Tân Thuận, TP HCM
Điện thoại: 08. 73002222 (số lẻ: 1836, gặp Ms. Dơn) – Fax: 08. 73008889

Tp. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2011
   Giám đốc