Mời chào hàng xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 2 xã Xuân Hoà – Huyện Bảo Yên; Xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 1 xã Xuân Thượng- Huyện Bảo Yên, Lào Cai.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên mời chào hàng xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 2 xã Xuân Hoà – Huyện Bảo Yên; Xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 1 xã Xuân Thượng- Huyện Bảo Yên. Sử dụng nguồn vốn chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP). Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2011 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
       
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên
– Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Phố Ràng – Huyện Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai
– Địện thoại: 020 3876 221 – fax 020 3876 790
2- Tên dự án: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP).
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:
Gói thầu sốTên gói thầu
1Công trình: Xây dựng Trường Tiểu học số 2 xã Xuân Hoà – Huyện Bảo Yên
2Công trình: Xây dựng Trường Tiểu học số 1 xã Xuân Thượng- Huyện Bảo Yên

B. Nội dung thông báo mời thầu:

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.
– Tên gói thầu:
1. Gói số 1.  Xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 2 xã Xuân Hoà – Huyện Bảo Yên.
2. Gói số 2. Xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 1 xã Xuân Thượng- Huyện Bảo Yên.
– Nguồn vốn: Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP).-  – – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 11 tháng 5 năm 2011 đến trước 16h00 ngày 18/5/2011 (trong giờ hành chính).
– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm  2011 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai./.
– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Yên.
– Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Phố Ràng – Huyện Bảo Yên – Tỉnh Lào Cai
– Địện thoại: 020 3876 221 – fax 020 3876 790./.
                                            Bảo Yên, ngày  10  tháng 5  năm 2011
 TRƯỞNG PHÒNG
 (Đã ký)
 

Nguyễn Văn Nhật