Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 17/06/2011 đến 15 giờ 00 ngày 28/06/2011 là thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A.Thông tin chung:
1.Đại diên bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long
2.Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 12
3.Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị
4.Tên dự án: Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông Thạnh Lộc, quận 12
5.Giá gói thầu được duyệt: 4.348.435.000 đồng
6.Nguồn vốn: Ngân sách thành phố tập trung
7.Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
B.Nội dung thông báo mời thầu:
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 17/06/2011 đến 15 giờ 00 ngày 28/06/2011 là thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).
Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 12 – Số 01 Lê Thị Riêng – Phường Thới An – Quận 12 – TP.HCM; điện thoại: 08.38917456
Giá bán 1 bộ HSMT là: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)   
Địa điểm nhận HSDT: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 12 – Số 01 Lê Thị Riêng – Phường Thới An – Quận 12 – TP.HCM;
Thời điểm đóng thầu: vào lúc 15 giờ 00 ngày 28/06/2011
Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm một bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng). Được nộp trực tiếp bằng bảo đảm do một Ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam bảo lãnh hoặc tiền mặt và phải được chuyển đến Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 12 trước 15 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 28/06/2011.
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự họp mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                              ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU