Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị cho các làng văn hóa, các xóm, xã đặc biệt khó khăn theo chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa năm 2011.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị cho các làng văn hóa, các xóm, xã đặc biệt khó khăn theo chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa năm 2011. Thời gian phát hành HS đề xuất: từ 8giờ đến 16 giờ ngày 08 tháng 7 năm 2011 (trong giờ hành chính) Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 18 tháng 7 năm 2011 tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng      

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các làng văn hóa, các xóm, xã đặc biệt khó khăn theo chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa năm 2011.

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa n ăm 2011

– Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu

– Thời gian phát hành HS đề xuất: từ 8giờ đến 16 giờ  ngày 08 tháng 7 năm 2011  (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Số 005 Phố nguyễn Du Phường Hợp Giang thị xã Cao Bằng tỉnh Cao Bằng.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 18 tháng 7 năm 2011  tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng

 

Cao Bằng ,ngày 29 tháng 6  năm2011
GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Hùng