Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thông báo mời thầu gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị công trình: Nhà nghiệp vụ đối ngoại Bộ đội Biên phòng Quảng Nam.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thông báo mời thầu gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị công trình: Nhà nghiệp vụ đối ngoại Bộ đội Biên phòng Quảng Nam. -Địa chỉ: Số 02 – đường Hùng Vương – Tam Kỳ – Quảng Nam; điện thoại: 05103.852.771 – 05103.811.742 . -Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ ngày 27/07/2011 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 10/08/2011 (trong giờ hành chính) . Thời gian đóng thầu vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 10/08/2011. Thời gian mở thầu vào hồi 14 giờ 00 ngày 10/08/2011

Thông báo mời thầu

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thông báo mời thầu gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị công trình: Nhà nghiệp vụ đối ngoại Bộ đội Biên phòng Quảng Nam.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Hậu cần/Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

-Địa chỉ: Số 02 – đường Hùng Vương – Tam Kỳ – Quảng Nam; điện thoại: 05103.852.771 – 05103.811.742 và sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 đồng(Một triệu đồng) tại Phòng Hậu cần/Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

-Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ ngày 27/07/2011 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 10/08/2011 (trong giờ hành chính)

-Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo một bảo đảm dự thầu giá trị: 150.000.000 đồng( Một trăm năm mươi triệu đồng); Với hình thức bảo lãnh: Thư bảo lãnh hoặc nộp bằng tiền mặt và phải được chuyển đến Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam chậm nhất là trước  13 giờ 30 ngày 10 tháng 8 năm 2011. 

Thời gian đóng thầu vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 10/08/2011

            Thời gian mở thầu vào hồi 14 giờ 00 ngày 10/08/2011

 

                                                                                       TL. CHỈ HUY TRƯỞNG

                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG HẬU CẦN