Ban điều hành Dự án thủy điện Đồng Nai 5 thông báo mời thầu mua sắm thiết bị Cầu Bailey như sau: Gia công chế tạo dầm và trụ cầu; Vận chuyển đến chân công trình; Lắp dựng trụ và lao ráp dầm theo đúng yêu cầu thiết kế kỹ thuật.

Ban điều hành Dự án thủy điện Đồng Nai 5 thông báo mời thầu mua sắm thiết bị Cầu Bailey như sau: Gia công chế tạo dầm và trụ cầu; Vận chuyển đến chân công trình; Lắp dựng trụ và lao ráp dầm theo đúng yêu cầu thiết kế kỹ thuật. Hồ sơ bắt đầu bán: Từ 7 giờ 00 ngày 25/7/2011 Đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2011 Thời gian đóng thầu vào 14 giờ 00 ngày 05/9/2011. Mở thầu vào 14 giờ 30 cùng ngày.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Ban điều hành Dự án thủy điện Đồng Nai 5 có kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị Cầu Bailey như sau:

– Gia công chế tạo dầm và trụ cầu;

– Vận chuyển đến chân công trình;

– Lắp dựng trụ và lao ráp dầm theo đúng yêu cầu thiết kế kỹ thuật.

– Tên dự án: Nhà máy thuỷ điện Đồng Nai 5

– Địa điểm xây dựng: Trên sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

–  Các Nhà Thầu có đủ năng lực và điều kiện muốn tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu các thông tin liên quan tại:

Ban điều hành Dự án Thủy điện Đồng Nai 5

Địa chỉ: Thôn 9 – xã Nhân Cơ – huyện ĐắkR’Lấp – tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 05013 649.294             Fax: 05013 649.294

–  Các Nhà Thầu đăng ký tham gia đấu thầu sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 VND. Một  triệu đồng)

Hồ sơ bắt đầu bán:     Từ     7 giờ 00 ngày 25/7/2011

                                    Đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2011

–  Hồ sơ dự thầu kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá 300.000.000 VND gủi đến địa chỉ trên trước khi đóng thầu vào 14 giờ 00 ngày 05/9/2011.  Mở thầu vào 14 giờ 30 cùng ngày.

                                                                                     Đắk Nông, ngày 11 tháng 7 năm 2011

                                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU