Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự/Tổng cục Kỹ thuật thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp máy phay CNC và máy tiện CNC

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự/Tổng cục Kỹ thuật thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp máy phay CNC và máy tiện CNC. Thời gian bán HSMT từ 9 giờ ngày 05 tháng 9 năm 2011 đến trước 13giờ 30 ngày 16 tháng 9 năm 2011. Địa điểm bán HSMT: Phòng Kỹ thuật/Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự/TCKT số 189 Nguyễn Oanh-Phường17-Quận Gò Vấp-TP.HCM. (Điện thoại: 069.651265) Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1-Tên bên mời thầu: Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự/Tổng cục Kỹ thuật.

2-Tên gói thầu: Cung cấp máy phay CNC và máy tiện CNC

3-Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách BĐKT năm 2011 thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTƯ

4-Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

5-Thời gian bán HSMT từ 9 giờ ngày 05 tháng 9 năm 2011 đến trước 13giờ 30 ngày 16 tháng 9 năm 2011.

6-Địa điểm bán HSMT: Phòng Kỹ thuật/Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự/TCKT số 189 Nguyễn Oanh-Phường17-Quận Gò Vấp-TP.HCM. (Điện thoại: 069.651265)

7-Giá bán một bộ HSMT: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)

8-Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2011.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2011, tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự/TCKT số 189 Nguyễn Oanh – Phường 17 – Quận Gò Vấp – TP.HCM.

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự/TCKT kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Chi tiết xin  liên hệ số ĐT: 069.651265 (Trong giờ hành chính)

 

                                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2011

                                                    Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                     Đại tá Nguyễn Văn Hưng