Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng XL.11 – xây dựng kênh xả hạ lưu từ K0+220,8 đến K1+081,2 – dự án thủy điện Srêpôk 4A.

Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng XL.11 – xây dựng kênh xả hạ lưu từ K0+220,8 đến K1+081,2 – dự án thủy điện Srêpôk 4A. Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30’, ngày 23 tháng 09 năm 2011 đến trước 9giờ 00’, ngày 18 tháng 10 năm 2011 .Địa điểm bán HSMT:Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn, 79, Khối 8, Phường Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam. Tel: 05003.891368/Fax: 05003.891348. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế Hoạch – Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00’, ngày 18 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

– Tên gói thầu: Gói thầu xây dựng XL.11 – xây dựng kênh xả hạ lưu từ K0+220,8 đến K1+081,2 – dự án thủy điện Srêpôk 4A.

– Tên dự án: Dự án Thủy điện Srêpôk 4A

– Nguồn vốn: do Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn sắp xếp.

– Hình thức đấu thầu rộng rãi: trong nước

– Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ 30’, ngày 23 tháng 09 năm 2011 đến trước 9giờ 00’, ngày 18 tháng 10 năm 2011 .

– Địa điểm bán HSMT:Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

79, Khối 8, Phường Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam.

Tel: 05003.891368. Fax: 05003.891348

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ ( Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế Hoạch – Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00’, ngày 18 tháng 10 năm 2011

– Bảo đảm dự thầu: 2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn)

– Hình thức đảm bảo dự thầu: Ngân hàng.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 09giờ 30’, ngày 18 tháng 10 năm 2011, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn – 79, Khối 8, Phường Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam.

Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Buôn Ma Thuột , ngày 09 tháng 09 năm 2011.

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng kýAn Văn Sình