Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu ( gói thầu số 04 ), xây lắp gồm các hạng mục: Nhà làm việc khoa chống nhiễm khuẩn và khoa dược, nhà giải phẫu bệnh lý, nhà ăn, nhà bếp, nhà cầu nối, nhà kho, hiệu thuốc, bể chưa nước, trạm bơm, nhà xưởng, gara ôtô thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu ( gói thầu số 04 ), xây lắp gồm các hạng mục: Nhà làm việc khoa chống nhiễm khuẩn và khoa dược, nhà giải phẫu bệnh lý, nhà ăn, nhà bếp, nhà cầu nối, nhà kho, hiệu thuốc, bể chưa nước, trạm bơm, nhà xưởng, gara ôtô thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2011. ( Trong giờ hành chính ).Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. ĐT: 0223.878.069 FAX: 0223.878069 Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

         – Tên bên mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

                  Tên gói thầu ( gói thầu số 04 ), xây lắp gồm các hạng mục: Nhà làm việc khoa chống nhiễm khuẩn và khoa dược, nhà giải phẫu bệnh lý, nhà ăn, nhà bếp, nhà cầu nối, nhà kho, hiệu thuốc, bể chưa nước, trạm bơm, nhà xưởng, gara ôtô thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

         – Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. 

         – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

        – Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2011 đến trước 8 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2011. ( Trong giờ hành chính ).

       – Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn ).

       – Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La. Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh ĐT: 0223.878.069      FAX: 0223.878069

       – Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2011.

       – Bảo đảm dự thầu: 90.000.000 đồng ( Chín mươi triệu đồng chẵn).

        – Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo đảm qua ngân hàng.

Gửi đến phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La trước 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2011

– Thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2011.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên./.

                                                                Sốp Cộp, ngày 15  tháng 9  năm 2011

 

                                                        KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


                                                           Dương Thanh Phúc