Mời thầu Xây lắp – gói thầu xây dựng trạm xử lý thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Tam Hiệp – Chu Lai – Quảng Nam

Công ty CP Công kỹ nghệ Môi trường Liên Trung thông báo mời thầu gói thầu : Xây lắp – gói thầu xây lắp số 1, xây dựng trạm xử lý thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Tam Hiệp – Khu KTM Chu Lai – Quảng NamThời gian phát hành hồ sơ: từ 8 giờ, ngày 26 tháng 09 năm 2011 đến hết ngày 5 tháng 10 năm 2011. Địa điểm phát hành HS: VPĐD Công ty CP CKN Môi trường Liên Trung; Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ,ngày 25 tháng 10 năm 2011, tại Văn phòng III – Bộ kế hoạch và đầu tư tại Đà Nẵng, số 103 Lê Sát – Phường Hòa Cường Nam – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Tên bên mời thầu : Công ty CP Công kỹ nghệ Môi trường Liên Trung

Tên gói thầu : Xây lắp – gói thầu xây lắp số 1, xây dựng trạm xử lý thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Tam Hiệp – Khu KTM Chu Lai – Quảng Nam

– Tên dự án : Đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Tam Hiệp – Khu Kinh tế mở Chu Lai – tỉnh Quảng Nam”

– Nguồn vốn : Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn vay ;

– Hình thức : Đấu thầu hạn chế.

Thời gian phát hành hồ sơ: từ 8 giờ, ngày 26 tháng 09 năm 2011 đến hết ngày 5 tháng 10 năm 2011.

Địa điểm phát hành HS: VPĐD Công ty CP CKN Môi trường Liên Trung;

Địa chỉ : 454/42 Nguyễn Tri Phương – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng;

Điện thoại : 0511 2476888 ; Fax : 0511 3626989;

– Địa chỉ nhận hồ sơ: VPĐD Công ty CP CKN Môi trường Liên Trung

Địa chỉ : 454/42 Nguyễn Tri Phương – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng;

Điện thoại : 0511 2476888 ; Fax : 0511 3626989;

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ,ngày 25 tháng 10 năm 2011, tại Văn phòng III – Bộ kế hoạch và đầu tư tại Đà Nẵng, số 103 Lê Sát – Phường Hòa Cường Nam – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng (Nếu có sự thay đổi sẽ có thông báo)

Công ty CP CKN Môi trường Liên Trung kính mời đại diện các nhà thầu quan tâm nộp hồ sơ đề xuất tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên./.


KT.GĐ PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Anh Việt