Mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thuộc nguồn kinh phí kết dự quỹ bảo hiểm y tế năm 2010.Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.Thời điểm đóng thầu: 8h, ngày 25 tháng 10 năm 2011. HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30’, ngày 25 tháng 10 năm 2011, tại Phòng họp số 2 Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Tên bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thuộc nguồn  kinh phí kết dự quỹ bảo hiểm y tế năm 2010.

– Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thuộc nguồn kinh phí kết dự quỹ bảo hiểm y tế năm 2010.

– Nguồn vốn: Kinh phí kết dự quỹ bảo hiểm y tế năm 2010.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ ngày 10 tháng 10 năm 2011, đến trước 8h ngày 25 tháng 10 năm 2011.

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 022.847.636 Fax: 022.847.292.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Thời điểm đóng thầu: 8h, ngày 25 tháng 10 năm 2011.

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30’, ngày 25 tháng 10 năm 2011, tại Phòng họp số 2 Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

CHỦ TỊCH


 

                                                                              Lò Minh Hùng