Công ty CP Xe hàng Khánh Hòa thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng phần thô công trình “ Trung tâm Thương mại Khánh Hòa.

Công ty CP Xe hàng Khánh Hòa thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng phần thô công trình “ Trung tâm Thương mại Khánh Hòa.Thời gian phát hành hồ sơ: từ 8 giờ, ngày 30 tháng 9 năm 2011 đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2011. Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Công ty CP Xe hàng Khánh Hòa, số 02 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa; Điện thoại : 058. 3871075, 058 3873466; Fax : 058. 3873466;Hồ sơ đề xuất dự thầu được nộp tại công ty CP Xe hàng Khánh Hòa hạn cuối là ngày 14 tháng 10 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


– Tên bên mời thầu: Công ty CP Xe hàng Khánh Hòa.

– Tên gói thầu: Thi công xây dựng phần thô công trình “ Trung tâm Thương mại Khánh Hòa.

– Tên dự án: Trung tâm Thương mại Khánh Hòa.

– Nguồn vốn: Vốn cổ đông công ty;

– Hình thức : Chào giá cạnh tranh.

Thời gian phát hành hồ sơ: từ 8 giờ, ngày 30 tháng 9 năm 2011 đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2011.

Địa điểm phát hành HS: Văn phòng Công ty CP Xe hàng Khánh Hòa; số 02 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa;

Điện thoại : 058. 3871075, 058 3873466; Fax : 058. 3873466;

Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Công ty CP Xe hàng Khánh Hòa, số 02 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa;

Điện thoại : 058. 3871075, 058 3873466; Fax : 058. 3873466;

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Công ty CP Xe hàng Khánh Hòa số 02 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, điện thoại : 058. 3871075, 058 3873466 để đăng ký tham gia nộp hồ sơ đề xuất gói thầu và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu tại trụ sở công ty với giá 1.00.000 đồng/bộ ( Một triệu đồng).

Công ty sẽ cung cấp hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và bảng liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện để nhà thầu làm căn cứ tính toán giá, đề xuất chỉ định thầu và nhà thầu tự lập hồ sơ đề xuất dự thầu.

Hồ sơ đề xuất dự thầu được nộp tại công ty CP Xe hàng Khánh Hòa hạn cuối là ngày 14 tháng 10 năm 2011.

Nếu hồ sơ đề xuất của nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu, công ty sẽ gửi thông báo mời thầu đến thương thảo hợp đồng và triển khai thi công gói thầu trên.

Công ty trân trọng kính mời nhà thầu tới tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu nêu trên.


          

                                                                                                                                               Giám đốc
                                                                                                                                    Nguyễn Thanh Phương