Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông thông báo mời thầu gói thầu: 03(Xây dựng nhà làm việc đội 27, 28 và các hạng mục bếp, vệ sinh, gara xe máy, cổng hàng rào sân bê tông).

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông thông báo mời thầu gói thầu: 03(Xây dựng nhà làm việc đội 27, 28 và các hạng mục bếp, vệ sinh, gara xe máy, cổng hàng rào sân bê tông). Thời gian bán HSMT từ 8h giờ 30 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2011 đến trước 09 giờ, ngày 14 tháng 11 năm 2011. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU
 • Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

 • Tên gói thầu: 03(Xây dựng nhà làm việc đội 27, 28 và các hạng mục bếp, vệ sinh, gara xe máy, cổng hàng rào sân bê tông)

 • Tên công trình: Nhà làm việc đội sản xuất

 • Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng và vốn Tập đoàn cấp tăng vốn điều lệ

 • Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

 • Thời gian bán HSMT từ 8h giờ 30 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2011 đến trước 09 giờ, ngày 14 tháng 11 năm 2011.

 • Địa điểm bán HSMT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai; Điện thoại: (059) 3790262 – Fax: (059) 3790024

 • Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

 • Địa chỉ nhận HSDT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai

 • Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2011

 • Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Bẵng chữ: Ba mươi triệu đồng Việt nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ, ngày 14 tháng 11 năm 2011, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Sỹ