Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi thông báo mời thầu gói thầu : Hệ thống chống sét lan truyền toàn khu Địa đạo Củ Chi.

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi thông báo mừoi thầu gói thầu : Hệ thống chống sét lan truyền toàn khu Địa đạo Củ Chi.Địa điểm nộp hồ sơ Đề xuất : Tại phòng kế hoạch kinh doanh của Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi ở Ấp Phú Hiệp-xã Phú Mỹ Hưng-huyện Củ Chi-Tp. Hồ Chí Minh : Điện thoại / Fax / Email : (08) 37948756, (08)37948830 Fax : (848)37948764-37948761. Thời điểm đóng thầu : 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu : KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐA ĐẠO CỦ CHI.

– Tên gói thầu : Hệ thống chống sét lan truyền toàn khu Đa đạo Củ Chi.

– Tên dự án : Hệ thống chống sét lan truyền toàn khu Địa đạo Củ Chi

– Nguồn vốn : Vốn Ngân sách Thành Phố Hồ Chí Minh.

– Hình thức đấu thầu : Chỉ định thầu .

– Thời gian thông báo mời thầu : từ 8 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2011 đến ngày 30 tháng 11 năm 2011.

– Địa điểm thông báo hồ sơ mời thầu : Tại phòng kế hoạch kinh doanh của Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi ở Ấp Phú Hiệp-xã Phú Mỹ Hưng-huyện Củ Chi-Tp. Hồ Chí Minh : Điện thoại / Fax / Email : (08) 37948756, (08)37948830 Fax : (848)37948764-37948761.

Địa điểm nộp hồ sơ Đề xuất : Tại phòng kế hoạch kinh doanh của Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi ở Ấp Phú Hiệp-xã Phú Mỹ Hưng-huyện Củ Chi-Tp. Hồ Chí Minh : Điện thoại / Fax / Email : (08) 37948756, (08)37948830 Fax : (848)37948764-37948761.

Thời điểm đóng thầu : 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2011.

– Thời điểm mở thầu công khai sau : 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2011.

GIÁM ĐỐC

Trần văn Tâm