Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu 2011/02/ADSS/FTEL – Cung cấp phụ kiện treo néo cáp quang ADSS 48 core.

Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu 2011/02/ADSS/FTEL – Cung cấp phụ kiện treo néo cáp quang ADSS 48 core. Thời gian bán HSMT từ 08h00 thứ năm ngày 10/11/2011 đến trước 14h00 ngày thứ sáu 18/11/2011. Địa điểm bán HSMT: Ban Kế toán, tầng 2M, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 04.7300.2222 (số lẻ: 1423); Di động: 091.289.5555; Fax: 04.3795.0047. Thời điểm đóng thầu: 14h00 thứ sáu ngày 18/11/2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 • Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT

 • Tên gói thầu: Gói thầu 2011/02/ADSS/FTEL – Cung cấp phụ kiện treo néo cáp quang ADSS 48 core.

 • Tên dự án: Xây dựng tuyến cáp quang Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh

 • Nguồn vốn: Vốn phát triển kinh doanh

 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi, trong nước

 • Thời gian bán HSMT từ 08h00 thứ sáu ngày 04/11/2011 đến trước 14h00 ngày thứ sáu 18/11/2011.

 • Địa điểm bán HSMT: Ban Kế toán, tầng 2M, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 04.7300.2222 (số lẻ: 1423); Di động: 091.289.5555; Fax: 04.3795.0047

 • Giá bán HSMT: 1,000,000 đồng/bộ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

 • Địa chỉ nhận HSMT: Ban Kế toán, tầng 2M, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 • Thời điểm đóng thầu: 14h00 thứ sáu ngày 18/11/2011

 • Bảo đảm dự thầu: 600,000,000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn); Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14h10 thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2011 tại Ban Kế toán, tầng 2M, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

                                                                                                    Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

                                                                                                  Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng

           PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

         VŨ THỊ MAI HƯƠNG