Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang thông báo mời thầu gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị sản xuất chương trình tiếng dân tộc Khmer.

Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang thông báo mời thầu gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị sản xuất chương trình tiếng dân tộc Khmer. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 30/10/2011 đến trước 13 giờ 30 ngày 15/11/2011. Địa điểm bán hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang. Số 39 Đống Đa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Số 39 Đống Đa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077.3812192; Fax: 077.3813990. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 15/11/2011 tại Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang. Số 39 Đống Đa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang

Tên gói thầu: gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị sản xuất chương trình tiếng dân tộc Khmer.

Dự án đầu tư thiết bị sản xuất chương trình tiếng dân tộc Khmer.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước,

Nguồn vốn: Trung ương hỗ trợ có mục tiêu.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 30/10/2011 đến trước 13 giờ 30 ngày 15/11/2011.

Địa điểm bán hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang. Số 39 Đống Đa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Số 39 Đống Đa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077.3812192; Fax: 077.3813990.

Giá một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 đồng VN (Một triệu đồng Việt Nam).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá 150.000.000 đồng VN (Một trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 15/11/2011 tại Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang. Số 39 Đống Đa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.


                                                                                        GIÁM ĐỐC