Trung tâm y tế huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thông báo gói thầu: Máy đo mật độ loãng xương – Model: A-1000 Hãng: GE – Mỹ

Trung tâm y tế huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thông báo mời thầu gói thầu: Máy đo mật độ loãng xương – Model: A-1000 Hãng: GE – Mỹ. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 02/11/2011 đến ngày 25/11/2011 . Địa điểm : Mua Hồ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu và Mở thầu tại Trung tâm y tế huyện Thanh Miện, Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương. Thời điểm đóng thầu: Đúng 14h00′ ngày 25/11/2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU


           Tên bên mời thầu: Trung tâm y tế huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 03203.732.632 Email: lanhdvn2010@gmail.com

– Tên gói thầu: Máy đo mật độ loãng xương – Model: A-1000 Hãng: GE – Mỹ

Nguồn vốn: Vốn Ngân sách sự nghiệp y tế năm 2011

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi (trong nước).

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 02/11/2011 đến ngày 25/11/2011.

Giá bán hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

Thời điểm đóng thầu: Đúng 14h00′ ngày 25/11/2011.

Thời điểm mở thầu: Đúng 14h30′ ngày 25/11/2011.

            Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh Ngân hàng, bảo đảm dự thầu phải được gửi đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu.

            – Địa điểm : Mua Hồ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu và Mở thầu tại Trung tâm y tế huyện Thanh Miện, Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương.

                                                                                                         Giám đốc

 

                                                                                     Nguyễn Văn Mát