Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định thông báo mời thầu gói thầu: “ Sản xuất và lắp đặt Pa nô, tranh tuyên truyền về xây dựng các nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2011 cho Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định”

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định thông báo mời thầu gói thầu: “ Sản xuất và lắp đặt Pa nô, tranh tuyên truyền về xây dựng các nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2011 cho Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định”. Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8h00’ ngày 07/11/2011 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định. Địa chỉ: 368 Trần Hưng Đạo – Thành phố Quy nhơn – tỉnh Bình Định. Điện thoại: (056)3822893 Fax: (056)3812668. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 16h00’ ngày 11/11/2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  – Bên mời thầu : Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định.

  – Tên gói thầu: “ Sản xuất và lắp đặt Pa nô, tranh tuyên truyền về xây dựng các nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2011 cho Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định

  – Nguồn vốn: Từ kinh phí Dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2011, Chương trình Mục tiêu Quốc gia

  – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)

  – Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

  Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định

  Địa chỉ: 368 Trần Hưng Đạo – Thành phố Quy nhơn – tỉnh Bình Định

  Điện thoại: (056)3822893 Fax: (056)3812668

  Và sẽ được mua hồ sơ yêu cầu hoàn chỉnh không hoàn lại với giá 200.000đ. (Hai trăm ngàn đồng chẵn) tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định.

  – Thời gian bán hồ sơ chào hàng từ 8h00’ ngày 07/11/2011 (trong giờ hành chính) tại địa điểm trên.

  – Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 16h00’ (Giờ Việt Nam) ngày 11/11/2011 tại địa điểm trên.

  – Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định.

                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                          (đã ký)


                                                                                                  ThS. Bùi Ngọc Lân