Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy. Thời gian bán HSMT từ ngày 01 tháng 11 năm 2011 đến ngày 10 tháng 12 năm 2011. Địa điểm bán HSMT: Công ty CP Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông. Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Tầng 8, Tòa nhà Intracom, Lô C2F, Cụm CN Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Điện thoại: 043 7914 111; Số máy lẻ : 811 ; Fax: 043 7914 112. Thời gian đóng thầu : 16 h ngày 10 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông.

– Tên gói thầu: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy.

– Tên dự án: Intracom 2 – Phú Diễn.

– Nguồn vốn: Vốn tự có của Chủ đầu tư, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh quốc tế.

– Thời gian bán HSMT từ ngày 01 tháng 11 năm 2011 đến ngày 10 tháng 12 năm 2011.

– Địa điểm bán HSMT: Công ty CP Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông.
Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Tầng 8, Tòa nhà Intracom, Lô C2F, Cụm CN Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 043 7914 111; Số máy lẻ : 811 ; Fax: 043 7914 112.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

– Địa điểm nhận HSDT: Công ty CP Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông.
Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Tầng 8, Tòa nhà Intracom, Lô C2F, Cụm CN Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 043 7914 111; Số máy lẻ : 811 ; Fax: 043 7914 112.

Thời gian đóng thầu : 16 h ngày 10 tháng 12 năm 2011

– Bảo đảm dự thầu : 350.000.000 đồng.

Bằng chữ : Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn.

Hình thức bảo đảm : Bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 16 h 30 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2011, tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông.

Công ty CP Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                          Nguyễn Thanh Việt