Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo mời thầu gói thầu : Phần mềm lập lịch trực và lịch phòng khám, Phần mềm quản lý hệ thống xét nghiệm (LABLINK), PM hệ thống xếp hàng tự động kết nối phần mềm HIS

Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo mời thầu gói thầu : Phần mềm lập lịch trực và lịch phòng khám, Phần mềm quản lý hệ thống xét nghiệm (LABLINK), PM hệ thống xếp hàng tự động kết nối phần mềm HIS. Thời gian bán HSMT: từ 9h, ngày 21 tháng 11 năm 2011 đến trước 9h ngày 28 tháng 11 năm 2011. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng C406, Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Mắt Trung ương. Địa chỉ:85 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại:04. 3.9437.005 Fax: 04. 3. 9454.956. Thời điểm đóng thầu: 09h, ngày 28 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Bệnh viện Mắt Trung ương

Tên gói thầu :

+ Phần mềm lập lịch trực và lịch phòng khám

+ Phần mềm quản lý hệ thống xét nghiệm (LABLINK)

+PM hệ thống xếp hàng tự động kết nối phần mềm HIS

Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

– Thời gian bán HSMT: từ 9h, ngày 21 tháng 11 năm 2011 đến trước 9h ngày 28 tháng 11 năm 2011. Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng C406, Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Mắt Trung ương.

Địa chỉ:85 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại:

04. 3.9437.005 Fax: 04. 3. 9454.956

Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

– Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng C406, Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Thời điểm đóng thầu: 09h, ngày 28 tháng 11 năm 2011

HSDT sẽ được mở công khai: Vào 9h30, ngày 28 tháng 11 năm 2011. Tại phòng khách A.210, Bệnh viện Mắt Trung ương.

GIÁM ĐỐC