Công ty CP giống cây trồng Nghệ an thông báo mời thầu gói thầu: (gói thầu số 1) Thiết bị hệ thống làm sạch, sang, phân loại đóng gói hạt giống

Công ty CP giống cây trồng Nghệ an thông báo mời thầu gói thầu: (gói thầu số 1) Thiết bị hệ thống làm sạch, sang, phân loại đóng gói hạt giống. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 7giờ 00 phút ngày 12/11/2011 đến 8h 30 phút ngày 17/11/2011. Địa điểm tiếp nhận và hồ sơ mời thầu: Phòng kế toán công ty CP giống cây trồng Nghệ An. Địa chỉ: 398 Nguyễn Trãi – TP.Vinh – Nghệ an. Điện thoại: 038 3851600 Faxx: 038 3 851759. Thời điểm đóng hồ sơ dự thầu: 8h 30 phút ngày 17/11/2011

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Bên mời thầu: Công ty CP giống cây trồng Nghệ an.

– Tên gói thầu: (gói thầu số 1) Thiết bị hệ thống làm sạch, sang, phân loại đóng gói hạt giống

– Nguồn vốn: 50% vốn ngân sách 50% vốn đối ứng

– Hình thức lựa chon nhà thầu: Đấu thầu rỗng rãi trong nước

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 7giờ 00 phút ngày 12/11/2011 đến 8h 30 phút ngày 17/11/2011. Giá bán một bộ hồ sơ : 200.000 đồng

– Địa điểm tiếp nhận và hồ sơ mời thầu: Phòng kế toán công ty CP giống cây trồng Nghệ An. Địa chỉ: 398 Nguyễn Trãi – TP.Vinh – Nghệ an

Điện thoại: 038 3851600 Faxx: 038 3 851759

Thời điểm đóng hồ sơ dự thầu: 8h 30 phút ngày 17/11/2011, mở thầu cùng ngày.

– Địa điểm mở thầu: Hội trường Cty CP giống cây trồng Nghệ an (398 Nguyễn Trãi – TP.Vinh – Nghệ an).

Công ty CP giống cây trồng nghệ an