Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo mời thầu gói thầu : chuyên gia giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao ARD-SPS.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo mời thầu gói thầu : chuyên gia giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao ARD-SPS. Thời điểm đóng thầu: 16h 30 phút, Thứ năm ngày 01 tháng 12 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦUTên bên mời thầu: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Nông nghiệp và PTNT


– Tên gói thầu : chuyên gia giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao ARD-SPS


– Nguồn vốn: Vốn ODA do Chính phủ Đan Mạch tài trợ


– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh


– Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng 101 Nhà A9 – Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội.


Thời điểm đóng thầu: 16h 30 phút, Thứ năm ngày 01 tháng 12 năm 2011.
TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG


Triệu Văn Hùng