Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu mua sắm trang thiết bị Labo xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu mua sắm trang thiết bị Labo xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm. – Thời gian bán hồ sơ yêu cầu từ 09h30 phút ngày 16/11/2011 đến 09h30phút ngày 20/11/2011 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh số 18 Đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải Dương tỉnh Hải Dương. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất vào trước 09 giờ ngày 28 /11/2011

THÔNG BÁO MỜI THẦU


    – Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương

    – Tên gói thầu: gói thầu mua sắm trang thiết bị Labo xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

    – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

    – Nguồn vốn: sử dụng nguồn vốn từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia do ngân sách trung ương hỗ trợ.

       – Thời gian bán hồ sơ yêu cầu từ 09h30 phút ngày 16/11/2011 đến 09h30phút ngày 20/11/2011( Trong giờ hành chính) tại Phòng Kế hoạch – Tài chính Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh số 18 Đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải Dương tỉnh Hải Dương.

    – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất vào trước 09 giờ ngày 28 /11/2011

    – Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ ngày 28/11/2011 tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

    – Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh kính mời các đại biểu của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên.


                                                                                                                      Giám đốc


                                                                                                                    Bùi Huy Nhanh